Đường dẫn

Công trình: Nhà ở Gia đình Anh Khởi
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: 05 Thanh Lương 24, Hòa Xuân, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Thọ Khởi
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 300 m2
Chiều cao công trình: 3 tầng.

Liên hệ với Phúc Lâm Hưng