Dự án đã triển khai

Biệt Thự – 75, 77 Thanh Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

Công trình: Biệt thự (Đang thi công)
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, chỉ thạch cao trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: 75, 77 Thanh Sơn, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Trường Giang
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 750  m2
Chiều cao công trình: 5 tầng.

Công trình: Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội Thành Phố Đà Nẵng
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần thả, trần Smartboard
Địa điểm: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn dự án và giải pháp XD công trình Việt Nam
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 1.705 m2
Chiều cao công trình: 10tầng + 01 tầng trệt + 01 hầm

Công trình: Home Stay
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: Đường Đa Mặn 11 & Mặc Thiên Tích, Ngũ Hành Sơn , Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Anh Trường
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 750  m2
Chiều cao công trình: 5 tầng.

Công trình: Nirva Spa
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: An Thượng 40, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Anh Thạo
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 400  m2
Chiều cao công trình: 4 tầng.

Công trình: Draft Beer
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, sơn nước.
Địa điểm: Khu du lịch sinh thái ven cầu Sông Hàn, Sơn Trà, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Chị Yến
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng

Công trình: Khách sạn Codi Sea
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần thả, trần conwood, sơn nước
Địa điểm: 217 Hồ Nghinh, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Codi Sea
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Chiều cao công trình: 07 tầng + 01 tầng hầm

Công trình: Home Stays Anh Cường
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: 151/3 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Anh Võ Bá Cường
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 750 m2
Chiều cao công trình: 6 tầng.

Công trình: Nhà ở Gia đình Anh Khởi
Hạng mục: Thi công trần thạch cao, trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: 05 Thanh Lương 24, Hòa Xuân, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Thọ Khởi
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 300 m2
Chiều cao công trình: 3 tầng.

Hạng mục: Thi công trần thạch cao, chỉ thạch cao trần Conwood, sơn nước
Địa điểm: 73, 75,Thanh Sơn, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Trường Giang
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Hưng
Diện tích: 750  m2
Chiều cao công trình: 5 tầng.

Liên hệ với Phúc Lâm Hưng